Nyheter

http://www.vastlanken.com/?page_id=55

2014-03-06
Lagt upp täckningskartor för VHF och UHF repeatern.

2013-11-15
Väderstationen uppmonterad på repeater QTH och väderinfo skickas till hemsidan.

2013-08-10
Nytt mottagar QTH för en ny länkmottagare placerad i norra Göteborg.

2013-07-21
Repeatersystemet har bytt subtonsfrekvens från 127.3 Hz till 118.8 Hz.