Vem är Västlänken till för?

Detta systemet är utvecklat och byggt för radioamatörer och får användas av vilken radioamatör som helst. Då vi vill begränsa störningar in på länksystemet använder vi en subton som sänds med talet. Frekvensen på subtonen är 118.8 Hz och gör att du kan komma in på mottagarna förutsatt att din signalstyrka är tillräckligt bra.